?html> title_temp 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> </head> <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div id="0nez8zs78daq" class=datel>  <script language="JavaScript" src="/js/date000.js" charset="gb2312"></script></div> <div id="0nez8zs78daq" class=dater><A href="/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://ultivit.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://ultivit.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb></div> <div id="0nez8zs78daq" class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='';" maxlength="100" size="45" value="填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://ultivit.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <!--top end--> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://ultivit.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://ultivit.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://ultivit.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://ultivit.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://ultivit.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://ultivit.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://ultivit.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://ultivit.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://ultivit.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://ultivit.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <!--hong end--> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div id="0nez8zs78daq" class=qlan>      </div></div> <div id="0nez8zs78daq" class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG></STRONG><BR><div id="0nez8zs78daq" class=qlan> - - <br> - - - </div></div> <div id="0nez8zs78daq" class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div id="0nez8zs78daq" class=qlan> - - - <A href="http://ultivit.com/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> <!--zn2 end--></div> <!--htzn end--></div> <!--htz end--> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div id="0nez8zs78daq" class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="/zt_fjdsj/200601/Index.html" title="佛教大事?>2006?1</a>文章列表</b> </div> <div id="0nez8zs78daq" class="childclass_content1"> <ul> <li><span>06-01-28 14:01:38</span><a href="/bnznews/2006/01/1406382768.html" target="_blank"><font style=";">南普陀寺“三千佛洪名宝忏悔”法会通告</font></a></li><li><span>06-01-28 14:01:33</span><a href="/bnznews/2006/01/1402332766.html" target="_blank"><font style=";">南普陀寺慈善会:迎春送暖团圆?孤老孤儿笑开?/font></a></li><li><span>06-01-27 18:01:37</span><a href="/bnznews/2006/01/1830372752.html" target="_blank"><font style=";">为艾滋病患者送温暖纪行之一:风雪武胜关</font></a></li><li><span>06-01-27 13:01:20</span><a href="/bnznews/2006/01/1348202748.html" target="_blank"><font style=";">北京云居寺将于初一展览明代舌血真经</font></a></li><li><span>06-01-27 13:01:29</span><a href="/bnznews/2006/01/1340292747.html" target="_blank"><font style=";">天津市佛教慈善功德会捐献25万善款资助百位残疾大学生</font></a></li><li><span>06-01-27 13:01:31</span><a href="/bnznews/2006/01/1335312746.html" target="_blank"><font style=";">中国佛教协会新春茶话会在广济寺举?/font></a></li><li><span>06-01-26 17:01:55</span><a href="/bnznews/2006/01/1753552743.html" target="_blank"><font style=";">南山观音苑举办首届春节联欢晚?/font></a></li><li><span>06-01-26 17:01:18</span><a href="/bnznews/2006/01/1728182741.html" target="_blank"><font style=";">中国佛教协会领导慰问陈邦织和图布丹副会长</font></a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div><li><span>06-01-26 12:01:42</span><a href="/bnznews/2006/01/1235422740.html" target="_blank"><font style=";">为江城市民祈福拜早年 归元寺昌明法师为特困家庭发红?/font></a></li><li><span>06-01-25 23:01:10</span><a href="/bnznews/2006/01/2318102735.html" target="_blank"><font style=";">广东光孝寺将于大年初一启建供天法会</font></a></li><li><span>06-01-25 23:01:41</span><a href="/bnznews/2006/01/2308412734.html" target="_blank"><font style=";">石泵医院为石家庄弘德家园孩子们免费进行体检</font></a></li><li><span>06-01-25 22:01:35</span><a href="/bnznews/2006/01/2252352733.html" target="_blank"><font style=";">重庆佛协慈善功德会举行“送温暖献爱心”慈善活?/font></a></li><li><span>06-01-25 14:01:17</span><a href="/bnznews/2006/01/1430172730.html" target="_blank"><font style=";">厦门南普陀寺召开春节安全会议</font></a></li><li><span>06-01-25 13:01:41</span><a href="/bnznews/2006/01/1307412723.html" target="_blank"><font style=";">玉佛寺将举办“祝福上?2006迎新春慈善文艺晚会?/font></a></li><li><span>06-01-25 12:01:47</span><a href="/bnznews/2006/01/1243472722.html" target="_blank"><font style=";">“济群法师谈人生”系列丛书出版发?/font></a></li><li><span>06-01-25 12:01:23</span><a href="/bnznews/2006/01/1235232721.html" target="_blank"><font style=";">广东乳源云门寺春节将举行多项佛事活动</font></a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div><li><span>06-01-24 21:01:47</span><a href="/bnznews/2006/01/2153472716.html" target="_blank"><font style=";">北京龙泉寺迎春祈福华严法会通告</font></a></li><li><span>06-01-24 18:01:52</span><a href="/bnznews/2006/01/1805522715.html" target="_blank"><font style=";">黄梅四祖寺第三届禅七法会解七法语</font></a></li><li><span>06-01-24 08:01:57</span><a href="/bnznews/2006/01/0832572712.html" target="_blank"><font style=";">二OO六年度上海玉佛禅寺大型法务活动一览表</font></a></li><li><span>06-01-24 08:01:53</span><a href="/bnznews/2006/01/0832532711.html" target="_blank"><font style=";">浙江温州市江心寺将于大年初一举行普佛(图?/font></a></li><li><span>06-01-24 08:01:52</span><a href="/bnznews/2006/01/0832522710.html" target="_blank"><font style=";">河北柏林禅寺将举行“护国镇灾般若万灯法会?/font></a></li><li><span>06-01-24 08:01:44</span><a href="/bnznews/2006/01/0832442709.html" target="_blank"><font style=";">河北正定临济寺将于正月初一、十五举行上?/font></a></li><li><span>06-01-24 08:01:41</span><a href="/bnznews/2006/01/0832412708.html" target="_blank"><font style=";">净土祖庭庐山东林寺将于除夕为民撞钟祈福(图?/font></a></li><li><span>06-01-24 08:01:41</span><a href="/bnznews/2006/01/0832412707.html" target="_blank"><font style=";">陕西师大佛研所“宗教与文学”博士研究生招生简?/font></a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div><li><span>06-01-24 08:01:39</span><a href="/bnznews/2006/01/0832392706.html" target="_blank"><font style=";">江苏省扬州大明寺春节初一到初五上午将举行普供</font></a></li><li><span>06-01-24 08:01:37</span><a href="/bnznews/2006/01/0832372705.html" target="_blank"><font style=";">江西省靖安县宝峰禅寺将于春节期间举办禅七(图?/font></a></li><li><span>06-01-23 22:01:57</span><a href="/bnznews/2006/01/2248572702.html" target="_blank"><font style=";">秦皇岛佛教协会为贫困地区送去“爱心粮?/font></a></li><li><span>06-01-23 21:01:43</span><a href="/bnznews/2006/01/2126432701.html" target="_blank"><font style=";">廊坊弘德家园喜迁2000平方米新?/font></a></li><li><span>06-01-23 20:01:19</span><a href="/bnznews/2006/01/2016192700.html" target="_blank"><font style=";">普陀山普济禅寺圆通殿隆重举行舍利子安座法会仪?/font></a></li><li><span>06-01-23 20:01:48</span><a href="/bnznews/2006/01/2001482699.html" target="_blank"><font style=";">贾庆林与全国性宗教团体负责人举行迎春座谈</font></a></li><li><span>06-01-23 19:01:53</span><a href="/bnznews/2006/01/1957532698.html" target="_blank"><font style=";">苏州西园寺于元宵节举行“首届平安传灯法会?/font></a></li><li><span>06-01-22 17:01:18</span><a href="/bnznews/2006/01/1729182695.html" target="_blank"><font style=";">南普陀慈善会迎新年、送温?慰问乡镇贫困家庭</font></a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div><li><span>06-01-22 11:01:33</span><a href="/bnznews/2006/01/1156332687.html" target="_blank"><font style=";">灵隐寺限售除夕头香票 火爆不留?/font></a></li><li><span>06-01-22 11:01:54</span><a href="/bnznews/2006/01/1148542685.html" target="_blank"><font style=";">中原地区最大佛教寺院南海禅寺正式开?/font></a></li><li><span>06-01-22 09:01:32</span><a href="/bnznews/2006/01/0921322683.html" target="_blank"><font style=";">重庆市佛教协会为贫困病患、学生捐?8万元善款</font></a></li><li><span>06-01-22 09:01:32</span><a href="/bnznews/2006/01/0921322682.html" target="_blank"><font style=";">塔尔寺活佛为消防官兵拜年 双方共叙寺院消防工作</font></a></li><li><span>06-01-22 09:01:31</span><a href="/bnznews/2006/01/0921312681.html" target="_blank"><font style=";">宜宾市宗教界人士联谊迎春 共话构建美好和谐宜宾</font></a></li><li><span>06-01-22 09:01:31</span><a href="/bnznews/2006/01/0921312680.html" target="_blank"><font style=";">江苏省镇江市举行宗教界代表人士迎新春茶话?/font></a></li><li><span>06-01-22 09:01:26</span><a href="/bnznews/2006/01/0921262679.html" target="_blank"><font style=";">首届世界佛教论坛单体方案衔接会议于杭州召开(?</font></a></li><li><span>06-01-22 09:01:13</span><a href="/bnznews/2006/01/0921132678.html" target="_blank"><font style=";">西园戒幢律寺弘法部举行迎新祈福放生活?/font></a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"><!--{pe.begin.pagination}--> ?35条信? <a href="/zt_fjdsj/200601/Index.html">首页</a> <a href="/zt_fjdsj/200601/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="/zt_fjdsj/200601/List_2.html">2</a> <a href="/zt_fjdsj/200601/List_3.html">3</a> <a href="/zt_fjdsj/200601/List_4.html">4</a> <a href="/zt_fjdsj/200601/List_2.html">下一?/a> <a href="/zt_fjdsj/200601/List_4.html">尾页</a> 页次?/4? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjdsj/200601/Index.html' selected>1</option><option value='/zt_fjdsj/200601/List_2.html'>2</option><option value='/zt_fjdsj/200601/List_3.html'>3</option><option value='/zt_fjdsj/200601/List_4.html'>4</option></select>? <!--{pe.end.pagination}--></span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="/fjask/2012/10/215525188469.html" target="_blank">门肃法师答:空性、性空分别指什么?</a></li><li><a href="/wumin/2010/04/225638108629.html" target="_blank"><font style=";">中国现“不孕潮?工作压力环境污染是主?/font></a></li><li><a href="/wumin/2007/09/17120216258.html" target="_blank"><font style=";">他把花都给了?/font></a></li><li><a href="/fjask/2007/07/07145012761.html" target="_blank"><font style=";">范古农答:何谓八胜处观?/font></a></li><li><a href="/wumin/2008/12/10470632807.html" target="_blank"><font style=";">素食主义 北京新时?/font></a></li><li><a href="/fjask/2014/09/140822335211.html" target="_blank">印光法师答:64、善导所示专杂二修是什么?</a></li><li><a href="/fjask/2013/06/203750253151.html" target="_blank">佛学常识问答:妙莲老和尚开示问?4 认识老和?/a></li><li><a href="/wumin/2007/09/12365914240.html" target="_blank"><font style=";">怎样使米饭更香?</font></a></li><li><a href="/fjask/2013/01/124951201872.html" target="_blank">多识仁波切答:菩萨发心有几种类型?</a></li><li><a href="/wumin/2007/09/14074114849.html" target="_blank"><font style=";">关于蟑螂</font></a></li><li><a href="/fjask/2013/01/194049202822.html" target="_blank">济群法师答:从佛法角度来说,先有鸡还是先有蛋?/a></li><li><a href="/fjask/2013/08/002213280291.html" target="_blank">希阿荣博堪布答:人们修行时应如何循序渐进?应该经</a></li><li><a href="/fjask/2011/01/092842137631.html" target="_blank"><font style=";">师父,有人说念观世音菩萨也可以往生。不知道出自?/font></a></li><li><a href="/fjask/2014/07/080806331566.html" target="_blank">传喜法师答:以前有通灵告诉我说前世我是杀蛇的...</a></li><li><a href="/fjask/2013/08/182646274317.html" target="_blank">希阿荣博堪布答:把放生的钱拿去救济赈灾,不是比较</a></li><li><a href="/fjask/2013/01/205149204413.html" target="_blank">济群法师答:怎样才能生天?如果生天也会堕落,又该</a></li><li></div> <div id="fdb02"><A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://ultivit.com');" href="#">设为首页</A> | <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://ultivit.com','佛教导航');">加入收藏</A> | <A href="http://ultivit.com/User/Content/AnonymousContent.aspx" target=_blank><font color=#600915>在线投稿</font></A> | | <A href="/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div id="0nez8zs78daq" class="addree" style="float:right;"></div></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19411233.js"></script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='o4wvr'><dl id='o4wvr'></dl></pre><strike id='o4wvr'></strike><p id='o4wvr'><legend id='o4wvr'></legend><noframes id='o4wvr'><small id='o4wvr'></small><noframes id='o4wvr'></noframes></noframes></p><style id='o4wvr'><q id='o4wvr'></q></style><big id='o4wvr'></big><form id='o4wvr'></form><blockquote id='o4wvr'><ul id='o4wvr'><span id='o4wvr'><b id='o4wvr'><ol id='o4wvr'><big id='o4wvr'><span id='o4wvr'></span></big></ol><small id='o4wvr'></small><ol id='o4wvr'><ul id='o4wvr'><tbody id='o4wvr'><fieldset id='o4wvr'><strong id='o4wvr'><li id='o4wvr'><bdo id='o4wvr'><abbr id='o4wvr'></abbr></bdo><span id='o4wvr'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='o4wvr'><noframes id='o4wvr'><tbody id='o4wvr'></tbody></noframes></legend></b><strong id='o4wvr'></strong></span></ul></blockquote><center id='o4wvr'><small id='o4wvr'><ins id='o4wvr'><td id='o4wvr'><div id='o4wvr'></div></td></ins></small></center><del id='o4wvr'><p id='o4wvr'></p><noscript id='o4wvr'><small id='o4wvr'><b id='o4wvr'></b><style id='o4wvr'></style><i id='o4wvr'></i><small id='o4wvr'><dl id='o4wvr'></dl><fieldset id='o4wvr'><form id='o4wvr'><dt id='o4wvr'><code id='o4wvr'></code><code id='o4wvr'><div id='o4wvr'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='o4wvr'><kbd id='o4wvr'></kbd><sup id='o4wvr'><th id='o4wvr'></th></sup></thead><sup id='o4wvr'><strong id='o4wvr'><i id='o4wvr'></i></strong><small id='o4wvr'><div id='o4wvr'></div></small><ins id='o4wvr'></ins></sup><legend id='o4wvr'><table id='o4wvr'></table></legend></noscript></del><li id='o4wvr'><optgroup id='o4wvr'></optgroup></li><label id='o4wvr'></label><label id='o4wvr'></label><sub id='o4wvr'></sub><del id='o4wvr'></del><em id='o4wvr'><dd id='o4wvr'></dd></em><small id='o4wvr'></small><optgroup id='o4wvr'><dfn id='o4wvr'></dfn></optgroup><option id='o4wvr'><tr id='o4wvr'><code id='o4wvr'></code></tr></option><fieldset id='o4wvr'></fieldset><strong id='o4wvr'></strong><noframes id='o4wvr'><tfoot id='o4wvr'></tfoot></noframes><q id='o4wvr'><code id='o4wvr'><select id='o4wvr'></select></code></q><fieldset id='o4wvr'><big id='o4wvr'><tt id='o4wvr'></tt></big><p id='o4wvr'></p></fieldset><li id='o4wvr'></li><li id='o4wvr'></li><tfoot id='o4wvr'></tfoot><small id='o4wvr'></small><ul id='o4wvr'></ul><option id='o4wvr'></option><pre id='o4wvr'><ins id='o4wvr'></ins></pre><select id='o4wvr'></select><ins id='o4wvr'><td id='o4wvr'><i id='o4wvr'></i></td><u id='o4wvr'><code id='o4wvr'><thead id='o4wvr'><button id='o4wvr'><thead id='o4wvr'><option id='o4wvr'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='o4wvr'><em id='o4wvr'><big id='o4wvr'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='o4wvr'><strong id='o4wvr'></strong><del id='o4wvr'></del></sup><label id='o4wvr'></label><q id='o4wvr'><b id='o4wvr'><acronym id='o4wvr'></acronym><div id='o4wvr'><button id='o4wvr'><table id='o4wvr'></table><sup id='o4wvr'><dd id='o4wvr'><tfoot id='o4wvr'></tfoot></dd><blockquote id='o4wvr'><noframes id='o4wvr'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='o4wvr'><ul id='o4wvr'><li id='o4wvr'></li></ul></div></q><tfoot id='o4wvr'><font id='o4wvr'><i id='o4wvr'><dd id='o4wvr'></dd></i></font></tfoot><tr id='o4wvr'><optgroup id='o4wvr'></optgroup></tr><address id='o4wvr'><tfoot id='o4wvr'></tfoot><dd id='o4wvr'></dd></address><option id='o4wvr'><abbr id='o4wvr'><style id='o4wvr'></style><tt id='o4wvr'></tt><font id='o4wvr'></font><u id='o4wvr'><tt id='o4wvr'></tt></u></abbr></option><dd id='o4wvr'><ol id='o4wvr'></ol></dd><bdo id='o4wvr'><acronym id='o4wvr'><pre id='o4wvr'></pre></acronym><b id='o4wvr'><span id='o4wvr'></span></b><form id='o4wvr'></form></bdo><dl id='o4wvr'></dl><thead id='o4wvr'></thead><tt id='o4wvr'><tt id='o4wvr'></tt><sub id='o4wvr'><i id='o4wvr'><dt id='o4wvr'></dt><p id='o4wvr'></p></i></sub></tt><acronym id='o4wvr'><dd id='o4wvr'></dd></acronym><small id='o4wvr'><acronym id='o4wvr'><i id='o4wvr'><label id='o4wvr'><kbd id='o4wvr'><form id='o4wvr'><div id='o4wvr'><strike id='o4wvr'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='o4wvr'></bdo><strike id='o4wvr'><table id='o4wvr'></table></strike></small><strike id='o4wvr'></strike><abbr id='o4wvr'></abbr><tbody id='o4wvr'></tbody><sup id='o4wvr'></sup><code id='o4wvr'><ul id='o4wvr'><tfoot id='o4wvr'></tfoot></ul></code><bdo id='o4wvr'></bdo><tr id='o4wvr'></tr><sup id='o4wvr'></sup><abbr id='o4wvr'></abbr><dfn id='o4wvr'><dir id='o4wvr'><p id='o4wvr'></p></dir><small id='o4wvr'><div id='o4wvr'></div></small></dfn><th id='o4wvr'><noscript id='o4wvr'></noscript></th><address id='o4wvr'><abbr id='o4wvr'></abbr><big id='o4wvr'></big></address><ol id='o4wvr'><dd id='o4wvr'><address id='o4wvr'></address></dd></ol><sub id='o4wvr'><optgroup id='o4wvr'></optgroup><thead id='o4wvr'></thead></sub><th id='o4wvr'><del id='o4wvr'></del></th><dd id='o4wvr'><small id='o4wvr'></small></dd><option id='o4wvr'><thead id='o4wvr'></thead></option><blockquote id='o4wvr'></blockquote><option id='o4wvr'></option><noframes id='o4wvr'><legend id='o4wvr'><style id='o4wvr'><dir id='o4wvr'><q id='o4wvr'></q></dir></style></legend></noframes><u id='o4wvr'></u><table id='o4wvr'><table id='o4wvr'><dir id='o4wvr'><thead id='o4wvr'><dl id='o4wvr'><td id='o4wvr'></td></dl></thead></dir><noframes id='o4wvr'><i id='o4wvr'><tr id='o4wvr'><dt id='o4wvr'><q id='o4wvr'><span id='o4wvr'><b id='o4wvr'><form id='o4wvr'><ins id='o4wvr'></ins><ul id='o4wvr'></ul><sub id='o4wvr'></sub></form><legend id='o4wvr'></legend><bdo id='o4wvr'><pre id='o4wvr'><center id='o4wvr'></center></pre></bdo></b><th id='o4wvr'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='o4wvr'><optgroup id='o4wvr'><dfn id='o4wvr'><del id='o4wvr'><code id='o4wvr'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='o4wvr'><div id='o4wvr'><tfoot id='o4wvr'></tfoot><dl id='o4wvr'><fieldset id='o4wvr'></fieldset></dl></div></noframes><label id='o4wvr'></label></table><tfoot id='o4wvr'></tfoot></table><span id='o4wvr'></span><dfn id='o4wvr'></dfn><tr id='o4wvr'></tr><th id='o4wvr'><tt id='o4wvr'></tt><dd id='o4wvr'></dd></th><optgroup id='o4wvr'></optgroup><blockquote id='o4wvr'></blockquote><center id='o4wvr'></center><em id='o4wvr'><kbd id='o4wvr'></kbd><li id='o4wvr'><span id='o4wvr'></span></li><pre id='o4wvr'></pre></em><ol id='o4wvr'><tt id='o4wvr'><label id='o4wvr'><kbd id='o4wvr'></kbd></label></tt></ol><sub id='o4wvr'><sup id='o4wvr'><dl id='o4wvr'></dl><td id='o4wvr'></td><tt id='o4wvr'><blockquote id='o4wvr'><big id='o4wvr'><ol id='o4wvr'><tt id='o4wvr'><code id='o4wvr'><p id='o4wvr'></p><small id='o4wvr'><li id='o4wvr'></li><button id='o4wvr'><tfoot id='o4wvr'><i id='o4wvr'></i></tfoot></button><tbody id='o4wvr'><em id='o4wvr'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='o4wvr'><i id='o4wvr'><span id='o4wvr'></span><dt id='o4wvr'><ol id='o4wvr'></ol><b id='o4wvr'></b><strike id='o4wvr'><dir id='o4wvr'></dir></strike></dt><legend id='o4wvr'></legend><tr id='o4wvr'><optgroup id='o4wvr'><label id='o4wvr'><select id='o4wvr'><tt id='o4wvr'><blockquote id='o4wvr'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='o4wvr'></b></i><dfn id='o4wvr'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='o4wvr'></option><td id='o4wvr'><big id='o4wvr'><tfoot id='o4wvr'></tfoot></big><strong id='o4wvr'></strong></td><tfoot id='o4wvr'></tfoot><tfoot id='o4wvr'><pre id='o4wvr'><acronym id='o4wvr'><table id='o4wvr'><dir id='o4wvr'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='o4wvr'></tt><strong id='o4wvr'><u id='o4wvr'><div id='o4wvr'><div id='o4wvr'><q id='o4wvr'></q></div><strong id='o4wvr'><dt id='o4wvr'><sub id='o4wvr'><li id='o4wvr'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='o4wvr'></big><th id='o4wvr'></th><dd id='o4wvr'><center id='o4wvr'></center></dd><td id='o4wvr'></td><ol id='o4wvr'><dd id='o4wvr'><th id='o4wvr'></th></dd></ol><dt id='o4wvr'><div id='o4wvr'><abbr id='o4wvr'><strike id='o4wvr'></strike></abbr></div></dt><center id='o4wvr'></center><center id='o4wvr'></center><bdo id='o4wvr'><dd id='o4wvr'><abbr id='o4wvr'><strike id='o4wvr'></strike><ul id='o4wvr'><del id='o4wvr'><q id='o4wvr'><tbody id='o4wvr'><noframes id='o4wvr'><bdo id='o4wvr'></bdo><ul id='o4wvr'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='o4wvr'><big id='o4wvr'><dt id='o4wvr'><acronym id='o4wvr'></acronym><q id='o4wvr'><select id='o4wvr'><center id='o4wvr'><dir id='o4wvr'></dir></center></select><noscript id='o4wvr'><strong id='o4wvr'><tr id='o4wvr'></tr></strong><label id='o4wvr'></label><strike id='o4wvr'></strike><option id='o4wvr'><u id='o4wvr'><ol id='o4wvr'><blockquote id='o4wvr'></blockquote></ol></u></option><table id='o4wvr'></table></noscript><i id='o4wvr'><abbr id='o4wvr'></abbr></i><thead id='o4wvr'><strong id='o4wvr'><b id='o4wvr'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='o4wvr'></acronym><sub id='o4wvr'></sub><optgroup id='o4wvr'><del id='o4wvr'><optgroup id='o4wvr'></optgroup></del><button id='o4wvr'></button></optgroup><ul id='o4wvr'><em id='o4wvr'></em><dir id='o4wvr'><td id='o4wvr'></td><address id='o4wvr'></address><td id='o4wvr'></td><thead id='o4wvr'><thead id='o4wvr'></thead><ul id='o4wvr'></ul></thead></dir><del id='o4wvr'></del><thead id='o4wvr'></thead></ul><acronym id='o4wvr'></acronym></bdo><legend id='o4wvr'><font id='o4wvr'><font id='o4wvr'><span id='o4wvr'><tr id='o4wvr'><option id='o4wvr'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='o4wvr'><b id='o4wvr'><select id='o4wvr'></select></b></tbody><div id='o4wvr'><form id='o4wvr'></form><fieldset id='o4wvr'><pre id='o4wvr'><kbd id='o4wvr'><u id='o4wvr'><form id='o4wvr'><li id='o4wvr'><th id='o4wvr'><dt id='o4wvr'></dt></th></li><span id='o4wvr'></span></form><address id='o4wvr'></address></u><u id='o4wvr'><tt id='o4wvr'></tt></u></kbd></pre><p id='o4wvr'></p></fieldset></div><tbody id='o4wvr'><blockquote id='o4wvr'><style id='o4wvr'></style></blockquote><u id='o4wvr'></u></tbody><fieldset id='o4wvr'></fieldset><form id='o4wvr'></form><li id='o4wvr'><abbr id='o4wvr'></abbr></li><acronym id='o4wvr'></acronym><tt id='o4wvr'><dl id='o4wvr'></dl></tt><fieldset id='o4wvr'></fieldset><em id='o4wvr'></em><b id='o4wvr'></b><p id='o4wvr'></p><tbody id='o4wvr'><address id='o4wvr'></address><dd id='o4wvr'></dd></tbody><dir id='o4wvr'></dir><tbody id='o4wvr'></tbody><ul id='o4wvr'><select id='o4wvr'></select></ul><td id='o4wvr'></td><kbd id='o4wvr'><tt id='o4wvr'><q id='o4wvr'></q></tt></kbd><tfoot id='o4wvr'><select id='o4wvr'><abbr id='o4wvr'></abbr><table id='o4wvr'></table></select></tfoot><em id='o4wvr'><optgroup id='o4wvr'><label id='o4wvr'></label><ol id='o4wvr'><dir id='o4wvr'><label id='o4wvr'></label><form id='o4wvr'><thead id='o4wvr'><tbody id='o4wvr'></tbody></thead></form></dir><table id='o4wvr'><form id='o4wvr'><table id='o4wvr'><legend id='o4wvr'><li id='o4wvr'></li><big id='o4wvr'><span id='o4wvr'><optgroup id='o4wvr'><span id='o4wvr'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='o4wvr'></noscript><div id='o4wvr'><code id='o4wvr'><sup id='o4wvr'><kbd id='o4wvr'></kbd></sup><thead id='o4wvr'><small id='o4wvr'></small></thead></code></div><dt id='o4wvr'></dt></table></form></table><abbr id='o4wvr'><small id='o4wvr'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='o4wvr'><optgroup id='o4wvr'></optgroup></abbr><sup id='o4wvr'></sup><abbr id='o4wvr'><style id='o4wvr'><strike id='o4wvr'><b id='o4wvr'><i id='o4wvr'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='o4wvr'></table><dl id='o4wvr'></dl><strike id='o4wvr'></strike><tt id='o4wvr'><p id='o4wvr'></p></tt><div id='o4wvr'><noscript id='o4wvr'></noscript><dt id='o4wvr'><bdo id='o4wvr'><strong id='o4wvr'><sup id='o4wvr'><acronym id='o4wvr'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='o4wvr'><tbody id='o4wvr'></tbody><tbody id='o4wvr'><dl id='o4wvr'></dl><del id='o4wvr'></del><ins id='o4wvr'><dfn id='o4wvr'><button id='o4wvr'></button></dfn></ins><td id='o4wvr'></td><option id='o4wvr'></option><tbody id='o4wvr'><sub id='o4wvr'><acronym id='o4wvr'><font id='o4wvr'><ins id='o4wvr'></ins></font><tr id='o4wvr'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='o4wvr'></dir><address id='o4wvr'><bdo id='o4wvr'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='o4wvr'><q id='o4wvr'><dd id='o4wvr'><fieldset id='o4wvr'></fieldset></dd></q></form><ol id='o4wvr'></ol><tfoot id='o4wvr'></tfoot></dt></div><pre id='o4wvr'><tt id='o4wvr'></tt><noframes id='o4wvr'></noframes></pre><dir id='o4wvr'><tt id='o4wvr'><q id='o4wvr'></q><select id='o4wvr'><dir id='o4wvr'></dir><ins id='o4wvr'><li id='o4wvr'></li></ins><small id='o4wvr'><ul id='o4wvr'></ul></small><pre id='o4wvr'></pre></select></tt><ul id='o4wvr'></ul></dir><th id='o4wvr'></th><ol id='o4wvr'><sup id='o4wvr'><i id='o4wvr'><pre id='o4wvr'><table id='o4wvr'></table></pre></i></sup></ol><option id='o4wvr'></option><dt id='o4wvr'></dt><sup id='o4wvr'></sup><big id='o4wvr'></big><thead id='o4wvr'></thead><p id='o4wvr'></p><td id='o4wvr'><acronym id='o4wvr'><div id='o4wvr'><tt id='o4wvr'></tt></div><fieldset id='o4wvr'></fieldset><bdo id='o4wvr'></bdo><em id='o4wvr'><font id='o4wvr'></font></em></acronym></td><dir id='o4wvr'></dir><u id='o4wvr'></u><strong id='o4wvr'><td id='o4wvr'></td></strong><tt id='o4wvr'></tt><q id='o4wvr'><legend id='o4wvr'><bdo id='o4wvr'><bdo id='o4wvr'><legend id='o4wvr'><b id='o4wvr'><strong id='o4wvr'><label id='o4wvr'><sup id='o4wvr'><u id='o4wvr'><sup id='o4wvr'></sup></u><big id='o4wvr'></big><select id='o4wvr'></select></sup><p id='o4wvr'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='o4wvr'></noscript><dt id='o4wvr'></dt></bdo></legend></q><small id='o4wvr'></small><b id='o4wvr'></b><li id='o4wvr'><p id='o4wvr'><label id='o4wvr'><table id='o4wvr'><sup id='o4wvr'><em id='o4wvr'></em></sup></table><blockquote id='o4wvr'></blockquote></label></p></li><blockquote id='o4wvr'></blockquote><dd id='o4wvr'><thead id='o4wvr'></thead><abbr id='o4wvr'><noscript id='o4wvr'><tbody id='o4wvr'><style id='o4wvr'><sup id='o4wvr'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div></html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02><script language='javascript' src='/tjxx/201009/9.js'></script> </SPAN>