?html> title_temp 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> </head> <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div id="0nez8zs78daq" class=datel>  <script language="JavaScript" src="/js/date000.js" charset="gb2312"></script></div> <div id="0nez8zs78daq" class=dater><A href="/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://ultivit.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://ultivit.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb></div> <div id="0nez8zs78daq" class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='';" maxlength="100" size="45" value="填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://ultivit.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <!--top end--> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://ultivit.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://ultivit.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://ultivit.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://ultivit.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://ultivit.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://ultivit.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://ultivit.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://ultivit.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://ultivit.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://ultivit.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <!--hong end--> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div id="0nez8zs78daq" class=qlan>      </div></div> <div id="0nez8zs78daq" class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG></STRONG><BR><div id="0nez8zs78daq" class=qlan> - - <br> - - - </div></div> <div id="0nez8zs78daq" class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div id="0nez8zs78daq" class=qlan> - - - <A href="http://ultivit.com/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> <!--zn2 end--></div> <!--htzn end--></div> <!--htz end--> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div id="0nez8zs78daq" class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="/zt_fjdsj/200607/Index.html" title="佛教大事?>2006?7</a>文章列表</b> </div> <div id="0nez8zs78daq" class="childclass_content1"> <ul> <li><span>06-07-31 23:07:01</span><a href="/bnznews/2006/07/2332015108.html" target="_blank"><font style=";">首届“法门之光”福慧营圆满成功</font></a></li><li><span>06-07-31 06:07:48</span><a href="/bnznews/2006/07/0615485103.html" target="_blank"><font style=";">唐山兴国寺举办弘扬抗震精神超度地震亡灵法?/font></a></li><li><span>06-07-30 22:07:28</span><a href="/bnznews/2006/07/2241285102.html" target="_blank"><font style=";">重庆华岩寺正式启动古籍字画修复工?/font></a></li><li><span>06-08-01 14:08:00</span><a href="/bnznews/2006/08/1450005101.html" target="_blank"><font style=";">千亿大念诵第五届大回向将在东林寺举行</font></a></li><li><span>06-07-30 15:07:31</span><a href="/bnznews/2006/07/1546315087.html" target="_blank"><font style=";">南宫现古寺院遗址珍贵汉白玉佛像出?/font></a></li><li><span>06-07-30 15:07:44</span><a href="/bnznews/2006/07/1544445086.html" target="_blank"><font style=";">重庆白领“短期出家”求解压</font></a></li><li><span>06-07-30 15:07:25</span><a href="/bnznews/2006/07/1543255085.html" target="_blank"><font style=";">“百名高僧祈颂世界和谐大法会”将在东莞举?/font></a></li><li><span>06-07-30 15:07:21</span><a href="/bnznews/2006/07/1540215084.html" target="_blank"><font style=";">七十二件藏传佛教文物在泉州展?/font></a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div><li><span>06-07-29 16:07:25</span><a href="/bnznews/2006/07/1614255077.html" target="_blank"><font style=";">文殊院“智慧之旅”禅修营第六?/font></a></li><li><span>06-07-29 14:07:40</span><a href="/bnznews/2006/07/1456405076.html" target="_blank"><font style=";">文殊院“智慧之旅”禅修营第五?/font></a></li><li><span>06-07-27 15:07:38</span><a href="/bnznews/2006/07/1544385065.html" target="_blank"><font style=";">文殊院“智慧之旅”禅修营第四?/font></a></li><li><span>06-07-27 09:07:33</span><a href="/bnznews/2006/07/0949335064.html" target="_blank"><font style=";">灵山慈善基金会义工参访灵岩山</font></a></li><li><span>06-07-27 09:07:14</span><a href="/bnznews/2006/07/0906145061.html" target="_blank"><font style=";">上里古镇两座舍利塔被?/font></a></li><li><span>06-07-27 09:07:46</span><a href="/bnznews/2006/07/0904465060.html" target="_blank"><font style=";">你熟悉的灵隐有很多新变化</font></a></li><li><span>06-07-27 08:07:25</span><a href="/bnznews/2006/07/0856255057.html" target="_blank"><font style=";">两岸法师重走玄奘取经?两名武校学生一路随?/font></a></li><li><span>06-07-26 23:07:34</span><a href="/bnznews/2006/07/2325345043.html" target="_blank"><font style=";">柏林禅寺第十四届生活禅夏令营圆满结束</font></a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div><li><span>06-07-26 23:07:15</span><a href="/bnznews/2006/07/2314155042.html" target="_blank"><font style=";">柏林禅寺第十四届生活禅夏令营报道(第六天?/font></a></li><li><span>06-07-26 17:07:12</span><a href="/bnznews/2006/07/1745125040.html" target="_blank"><font style=";">水岩寺启建“粱皇宝忏”法?回向唐山大地震遇难众?/font></a></li><li><span>06-07-26 16:07:52</span><a href="/bnznews/2006/07/1653525039.html" target="_blank"><font style=";">文殊院“智慧之旅”禅修营第三?/font></a></li><li><span>06-07-26 10:07:03</span><a href="/bnznews/2006/07/1031035037.html" target="_blank"><font style=";">中国藏族佛教文物 陕西省佛教文物泉州行</font></a></li><li><span>06-07-26 10:07:48</span><a href="/bnznews/2006/07/1021485036.html" target="_blank"><font style=";">脑瘫青年上大学办网站</font></a></li><li><span>06-07-25 20:07:55</span><a href="/bnznews/2006/07/2034555029.html" target="_blank"><font style=";">文殊院“智慧之旅”禅修营第二?/font></a></li><li><span>06-07-25 18:07:11</span><a href="/bnznews/2006/07/1845115028.html" target="_blank"><font style=";">柏林禅寺第十四届生活禅夏令营报道(第五天?/font></a></li><li><span>06-07-25 18:07:13</span><a href="/bnznews/2006/07/1838135027.html" target="_blank"><font style=";">柏林禅寺第十四届生活禅夏令营报道(第四天?/font></a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div><li><span>06-07-25 18:07:27</span><a href="/bnznews/2006/07/1818275026.html" target="_blank"><font style=";">净慧老和尚为平山觉山寺大雄宝殿奠基主?/font></a></li><li><span>06-07-25 15:07:07</span><a href="/bnznews/2006/07/1545075020.html" target="_blank"><font style=";">台北佛教会于华严莲社举行13?次代表大会(图)</font></a></li><li><span>06-07-25 15:07:46</span><a href="/bnznews/2006/07/1543465019.html" target="_blank"><font style=";">法讯:杭州中天竺法净禅寺将举行盂兰盆法会(图?/font></a></li><li><span>06-07-25 15:07:35</span><a href="/bnznews/2006/07/1542355018.html" target="_blank"><font style=";">天童禅寺暑假短期佛教学修活动圆满结束</font></a></li><li><span>06-07-25 00:07:32</span><a href="/bnznews/2006/07/0004325012.html" target="_blank"><font style="color:#008000;;">阴历七月请持<报父母恩?gt;</font></a></li><li><span>06-07-24 23:07:30</span><a href="/bnznews/2006/07/2304305008.html" target="_blank"><font style=";">文殊院第三届“智慧之旅”禅修营第一?/font></a></li><li><span>06-07-24 15:07:09</span><a href="/bnznews/2006/07/1515095003.html" target="_blank"><font style=";">第二届“世界居士佛教论坛”圆满闭?/font></a></li><li><span>06-07-24 15:07:42</span><a href="/bnznews/2006/07/1508425002.html" target="_blank"><font style=";">灵隐景区重要景点规划调整</font></a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div><li><span>06-07-24 11:07:34</span><a href="/bnznews/2006/07/1120345000.html" target="_blank"><font style=";">柏林禅寺第十四届生活禅夏令营报道(第三?</font></a></li><li><span>06-07-24 11:07:15</span><a href="/bnznews/2006/07/1100154999.html" target="_blank"><font style=";">7?5日上午9点现场直播净慧老和尚夏令营开?/font></a></li><li><span>06-07-24 09:07:35</span><a href="/bnznews/2006/07/0922354998.html" target="_blank"><font style=";">文殊院智慧之旅禅修营开始了?/font></a></li><li><span>06-07-24 08:07:57</span><a href="/bnznews/2006/07/0850574995.html" target="_blank"><font style=";">中国启动“梵文贝叶经”保护与研究工程</font></a></li><li><span>06-07-23 08:07:22</span><a href="/bnznews/2006/07/0847224985.html" target="_blank"><font style=";">柏林禅寺第十四届生活禅夏令营报道(第二?</font></a></li><li><span>06-07-23 07:07:27</span><a href="/bnznews/2006/07/0748274984.html" target="_blank">世卫出台国际健康新标?十大准则衡量健康与否</a></li><li><span>06-07-22 22:07:57</span><a href="/bnznews/2006/07/2208574981.html" target="_blank"><font style=";">北京市龙泉寺举办七月十五盂兰盆法会通告</font></a></li><li><span>06-08-11 10:08:00</span><a href="/bnznews/2006/08/1029004979.html" target="_blank"><font style=";">江苏省佛教协?006传戒、护戒通启</font></a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"><!--{pe.begin.pagination}--> ?52条信? <a href="/zt_fjdsj/200607/Index.html">首页</a> <a href="/zt_fjdsj/200607/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="/zt_fjdsj/200607/List_2.html">2</a> <a href="/zt_fjdsj/200607/List_3.html">3</a> <a href="/zt_fjdsj/200607/List_4.html">4</a> <a href="/zt_fjdsj/200607/List_2.html">下一?/a> <a href="/zt_fjdsj/200607/List_4.html">尾页</a> 页次?/4? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjdsj/200607/Index.html' selected>1</option><option value='/zt_fjdsj/200607/List_2.html'>2</option><option value='/zt_fjdsj/200607/List_3.html'>3</option><option value='/zt_fjdsj/200607/List_4.html'>4</option></select>? <!--{pe.end.pagination}--></span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="/wumin/2010/09/095901127890.html" target="_blank"><font style=";">“秋分养生”要防寒凉之?/font></a></li><li><a href="/fjask/2012/04/085935181091.html" target="_blank">海涛法师答:师父可以安排到印度参访吗?/a></li><li><a href="/wumin/2010/08/114130119688.html" target="_blank"><font style=";">“歪脖天鹅”苦?年找到伴?/font></a></li><li><a href="/wumin/2009/08/12200888419.html" target="_blank"><font style=";">饭后保健不如饭前养生</font></a></li><li><a href="/wumin/2010/04/214707106886.html" target="_blank"><font style=";">在路?在书?在国图 一代宗师任继愈</font></a></li><li><a href="/fjask/2013/12/170616319140.html" target="_blank">海云继梦法师答:我看呼吸是从鼻子至丹田再回鼻子,</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/163952190091.html" target="_blank">万如法师答:关于腰疼?/a></li><li><a href="/wumin/2010/04/221441107646.html" target="_blank"><font style=";">重塑“耻感文化?/font></a></li><li><a href="/fjask/2010/08/091857118562.html" target="_blank">净界法师答:为什么说明知故犯的罪比较轻?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/101035188521.html" target="_blank">门肃法师答:对佛学很有兴趣,哪些佛经适合我读的呢</a></li><li><a href="/fjask/2013/10/094827297057.html" target="_blank">济群法师新浪微访谈问答:刚开始接触佛法,有没有浅</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/153821190527.html" target="_blank">夏坝仁波切答:当用实相念佛,见法身后,是否还需?/a></li><li><a href="/fjask/2013/07/132231258021.html" target="_blank">广论学习问答360则:由修下士共道法门,心初生起之</a></li><li><a href="/fjask/2014/02/210640321595.html" target="_blank">衍慈法师答:诵地藏经</a></li><li><a href="/wumin/2010/06/221252113690.html" target="_blank"><font style=";">成熟的十种表?/font></a></li><li><a href="/wumin/2010/04/153738102162.html" target="_blank"><font style=";">奥林匹克能实现人类的和谐发展吗?</font></a></li><li></div> <div id="fdb02"><A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://ultivit.com');" href="#">设为首页</A> | <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://ultivit.com','佛教导航');">加入收藏</A> | <A href="http://ultivit.com/User/Content/AnonymousContent.aspx" target=_blank><font color=#600915>在线投稿</font></A> | | <A href="/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div id="0nez8zs78daq" class="addree" style="float:right;"></div></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19411233.js"></script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='zg2u5'><p id='zg2u5'><optgroup id='zg2u5'></optgroup></p></q><form id='zg2u5'></form><ol id='zg2u5'><th id='zg2u5'><legend id='zg2u5'></legend></th><bdo id='zg2u5'><optgroup id='zg2u5'></optgroup></bdo></ol><dl id='zg2u5'><tt id='zg2u5'><tr id='zg2u5'></tr></tt><address id='zg2u5'><th id='zg2u5'></th></address></dl><style id='zg2u5'><dt id='zg2u5'></dt><dir id='zg2u5'></dir></style><dd id='zg2u5'></dd><dl id='zg2u5'><sup id='zg2u5'></sup></dl><table id='zg2u5'><p id='zg2u5'><optgroup id='zg2u5'><tbody id='zg2u5'><p id='zg2u5'><dir id='zg2u5'><div id='zg2u5'><center id='zg2u5'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='zg2u5'><abbr id='zg2u5'><blockquote id='zg2u5'><i id='zg2u5'><select id='zg2u5'><td id='zg2u5'><u id='zg2u5'><ol id='zg2u5'></ol><big id='zg2u5'><big id='zg2u5'></big></big></u><pre id='zg2u5'><kbd id='zg2u5'></kbd></pre><del id='zg2u5'></del></td><button id='zg2u5'><noframes id='zg2u5'><option id='zg2u5'></option><select id='zg2u5'><span id='zg2u5'><form id='zg2u5'></form></span><dd id='zg2u5'></dd></select><dt id='zg2u5'></dt></noframes><del id='zg2u5'><noframes id='zg2u5'></noframes></del></button><kbd id='zg2u5'></kbd><form id='zg2u5'></form><button id='zg2u5'><noframes id='zg2u5'><style id='zg2u5'><big id='zg2u5'><i id='zg2u5'></i><tbody id='zg2u5'></tbody></big></style><abbr id='zg2u5'></abbr></noframes></button></select></i><li id='zg2u5'></li></blockquote></abbr><address id='zg2u5'></address></abbr><address id='zg2u5'><sub id='zg2u5'><big id='zg2u5'><tt id='zg2u5'><bdo id='zg2u5'><acronym id='zg2u5'></acronym></bdo><label id='zg2u5'><abbr id='zg2u5'></abbr><em id='zg2u5'><pre id='zg2u5'></pre><address id='zg2u5'><small id='zg2u5'></small></address></em></label><center id='zg2u5'><span id='zg2u5'><b id='zg2u5'></b></span></center><option id='zg2u5'><bdo id='zg2u5'><select id='zg2u5'><strong id='zg2u5'><q id='zg2u5'><sup id='zg2u5'><abbr id='zg2u5'></abbr></sup><p id='zg2u5'></p></q><span id='zg2u5'><tfoot id='zg2u5'><ul id='zg2u5'><div id='zg2u5'><style id='zg2u5'><dir id='zg2u5'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='zg2u5'><form id='zg2u5'></form></q></span><noframes id='zg2u5'><p id='zg2u5'><sup id='zg2u5'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='zg2u5'></option><li id='zg2u5'></li></big><strong id='zg2u5'></strong></sub></address><ol id='zg2u5'><font id='zg2u5'></font><dl id='zg2u5'></dl></ol><option id='zg2u5'></option><th id='zg2u5'></th><li id='zg2u5'></li><center id='zg2u5'><u id='zg2u5'></u></center><del id='zg2u5'></del><tfoot id='zg2u5'></tfoot><p id='zg2u5'><strike id='zg2u5'></strike><fieldset id='zg2u5'></fieldset></p><tr id='zg2u5'><bdo id='zg2u5'><ul id='zg2u5'></ul></bdo></tr><th id='zg2u5'><tfoot id='zg2u5'><p id='zg2u5'><thead id='zg2u5'><dfn id='zg2u5'></dfn></thead></p><strong id='zg2u5'></strong><th id='zg2u5'></th></tfoot></th><u id='zg2u5'><blockquote id='zg2u5'></blockquote></u><b id='zg2u5'><address id='zg2u5'></address></b><ins id='zg2u5'><table id='zg2u5'><strike id='zg2u5'><tfoot id='zg2u5'><ins id='zg2u5'></ins></tfoot><strike id='zg2u5'><small id='zg2u5'><div id='zg2u5'></div></small></strike></strike><optgroup id='zg2u5'><big id='zg2u5'><abbr id='zg2u5'></abbr></big><kbd id='zg2u5'><q id='zg2u5'></q></kbd></optgroup></table><big id='zg2u5'></big></ins><sub id='zg2u5'></sub><q id='zg2u5'><kbd id='zg2u5'></kbd><dt id='zg2u5'></dt></q><big id='zg2u5'><pre id='zg2u5'><code id='zg2u5'></code><del id='zg2u5'><fieldset id='zg2u5'></fieldset></del><big id='zg2u5'><dt id='zg2u5'></dt></big><bdo id='zg2u5'></bdo></pre></big><noscript id='zg2u5'></noscript><acronym id='zg2u5'></acronym><div id='zg2u5'><tr id='zg2u5'><b id='zg2u5'></b></tr></div><dl id='zg2u5'></dl><tbody id='zg2u5'><p id='zg2u5'><noframes id='zg2u5'></noframes></p><u id='zg2u5'></u></tbody><dt id='zg2u5'></dt><dd id='zg2u5'></dd><big id='zg2u5'></big><pre id='zg2u5'></pre><dir id='zg2u5'><optgroup id='zg2u5'><select id='zg2u5'></select></optgroup></dir><font id='zg2u5'><ol id='zg2u5'><dir id='zg2u5'><dl id='zg2u5'></dl><thead id='zg2u5'></thead></dir></ol></font><pre id='zg2u5'><tr id='zg2u5'><q id='zg2u5'><fieldset id='zg2u5'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='zg2u5'><td id='zg2u5'><strong id='zg2u5'><style id='zg2u5'><acronym id='zg2u5'></acronym><pre id='zg2u5'><pre id='zg2u5'><dir id='zg2u5'><label id='zg2u5'><noframes id='zg2u5'></noframes></label></dir><strike id='zg2u5'></strike></pre></pre></style></strong><th id='zg2u5'><dir id='zg2u5'><dt id='zg2u5'><b id='zg2u5'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='zg2u5'></sub><th id='zg2u5'></th><legend id='zg2u5'></legend><style id='zg2u5'></style><i id='zg2u5'></i><optgroup id='zg2u5'></optgroup><noscript id='zg2u5'><q id='zg2u5'><tfoot id='zg2u5'><td id='zg2u5'><b id='zg2u5'></b></td></tfoot><pre id='zg2u5'><code id='zg2u5'></code><del id='zg2u5'><form id='zg2u5'></form></del><address id='zg2u5'></address></pre></q></noscript><dfn id='zg2u5'></dfn><optgroup id='zg2u5'></optgroup><address id='zg2u5'><sub id='zg2u5'></sub></address><abbr id='zg2u5'><ul id='zg2u5'><big id='zg2u5'><tbody id='zg2u5'><dir id='zg2u5'><tfoot id='zg2u5'></tfoot><abbr id='zg2u5'><noscript id='zg2u5'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='zg2u5'></tr></big></ul></abbr><dl id='zg2u5'></dl><div id='zg2u5'></div><div id='zg2u5'><ol id='zg2u5'></ol></div><i id='zg2u5'></i><i id='zg2u5'><strong id='zg2u5'><sup id='zg2u5'></sup><span id='zg2u5'><strong id='zg2u5'></strong><strong id='zg2u5'></strong></span><option id='zg2u5'><noscript id='zg2u5'></noscript></option></strong></i><abbr id='zg2u5'></abbr><ul id='zg2u5'></ul><bdo id='zg2u5'><div id='zg2u5'></div></bdo><pre id='zg2u5'><fieldset id='zg2u5'></fieldset></pre><dfn id='zg2u5'></dfn><tr id='zg2u5'><option id='zg2u5'><kbd id='zg2u5'></kbd><label id='zg2u5'><strong id='zg2u5'><font id='zg2u5'></font></strong></label><ol id='zg2u5'><code id='zg2u5'><td id='zg2u5'><strike id='zg2u5'><blockquote id='zg2u5'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='zg2u5'></dt><sup id='zg2u5'><q id='zg2u5'><dd id='zg2u5'><q id='zg2u5'><del id='zg2u5'><acronym id='zg2u5'></acronym><tfoot id='zg2u5'></tfoot><label id='zg2u5'><strong id='zg2u5'></strong></label><td id='zg2u5'></td><ul id='zg2u5'><select id='zg2u5'><li id='zg2u5'></li></select></ul><label id='zg2u5'></label></del><tbody id='zg2u5'></tbody><dt id='zg2u5'></dt></q><small id='zg2u5'><strike id='zg2u5'></strike></small></dd></q><label id='zg2u5'></label></sup></option><pre id='zg2u5'><ins id='zg2u5'><td id='zg2u5'></td><sub id='zg2u5'><optgroup id='zg2u5'></optgroup></sub><center id='zg2u5'><em id='zg2u5'></em></center><acronym id='zg2u5'></acronym></ins></pre></tr><tr id='zg2u5'></tr><center id='zg2u5'><tbody id='zg2u5'></tbody><tfoot id='zg2u5'></tfoot></center><small id='zg2u5'><th id='zg2u5'></th></small><small id='zg2u5'></small><em id='zg2u5'></em><dfn id='zg2u5'><dd id='zg2u5'></dd></dfn><dl id='zg2u5'><i id='zg2u5'><td id='zg2u5'><thead id='zg2u5'></thead></td></i></dl><style id='zg2u5'><th id='zg2u5'><form id='zg2u5'><span id='zg2u5'><dl id='zg2u5'><label id='zg2u5'></label></dl><th id='zg2u5'><li id='zg2u5'><noscript id='zg2u5'></noscript><tbody id='zg2u5'></tbody><tbody id='zg2u5'><form id='zg2u5'><tbody id='zg2u5'></tbody><dd id='zg2u5'><i id='zg2u5'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='zg2u5'><ol id='zg2u5'><b id='zg2u5'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='zg2u5'><strong id='zg2u5'></strong><label id='zg2u5'><label id='zg2u5'><tbody id='zg2u5'><small id='zg2u5'><noframes id='zg2u5'></noframes><ul id='zg2u5'></ul><b id='zg2u5'></b></small></tbody></label><label id='zg2u5'><code id='zg2u5'></code><kbd id='zg2u5'></kbd></label><u id='zg2u5'><tt id='zg2u5'></tt></u></label></tbody><dfn id='zg2u5'><tbody id='zg2u5'></tbody></dfn><pre id='zg2u5'><em id='zg2u5'><option id='zg2u5'><dt id='zg2u5'></dt></option></em></pre><optgroup id='zg2u5'><thead id='zg2u5'></thead></optgroup><optgroup id='zg2u5'></optgroup><optgroup id='zg2u5'></optgroup><em id='zg2u5'></em><address id='zg2u5'></address><blockquote id='zg2u5'><u id='zg2u5'><style id='zg2u5'><b id='zg2u5'></b><thead id='zg2u5'><style id='zg2u5'><strong id='zg2u5'><ol id='zg2u5'></ol></strong></style><acronym id='zg2u5'><del id='zg2u5'><dd id='zg2u5'></dd><bdo id='zg2u5'><legend id='zg2u5'><kbd id='zg2u5'><address id='zg2u5'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='zg2u5'></tbody></style></u><label id='zg2u5'><dt id='zg2u5'></dt></label></blockquote><li id='zg2u5'><dl id='zg2u5'><noframes id='zg2u5'><form id='zg2u5'></form></noframes></dl></li><td id='zg2u5'></td><blockquote id='zg2u5'><th id='zg2u5'><tr id='zg2u5'></tr><code id='zg2u5'><sup id='zg2u5'><fieldset id='zg2u5'></fieldset><code id='zg2u5'></code><big id='zg2u5'></big></sup></code></th></blockquote><select id='zg2u5'><kbd id='zg2u5'><sup id='zg2u5'></sup><form id='zg2u5'></form></kbd></select><big id='zg2u5'></big><em id='zg2u5'></em><sup id='zg2u5'><b id='zg2u5'></b><strong id='zg2u5'></strong></sup><kbd id='zg2u5'><ol id='zg2u5'></ol></kbd><optgroup id='zg2u5'><tt id='zg2u5'><font id='zg2u5'><td id='zg2u5'></td></font></tt></optgroup><pre id='zg2u5'><center id='zg2u5'></center></pre><tt id='zg2u5'></tt><big id='zg2u5'><strike id='zg2u5'><li id='zg2u5'><kbd id='zg2u5'></kbd></li><i id='zg2u5'><blockquote id='zg2u5'><label id='zg2u5'><u id='zg2u5'><ins id='zg2u5'></ins><dfn id='zg2u5'></dfn></u></label><noscript id='zg2u5'><span id='zg2u5'></span></noscript><td id='zg2u5'></td><pre id='zg2u5'><li id='zg2u5'><td id='zg2u5'><label id='zg2u5'></label><pre id='zg2u5'></pre></td></li></pre><small id='zg2u5'></small></blockquote></i><b id='zg2u5'><i id='zg2u5'></i></b><td id='zg2u5'><select id='zg2u5'></select><table id='zg2u5'><tbody id='zg2u5'></tbody></table><dt id='zg2u5'><dd id='zg2u5'></dd></dt></td></strike><strong id='zg2u5'><sub id='zg2u5'></sub><td id='zg2u5'></td></strong></big><blockquote id='zg2u5'></blockquote><small id='zg2u5'></small><dir id='zg2u5'></dir><tr id='zg2u5'></tr><center id='zg2u5'><u id='zg2u5'></u></center><kbd id='zg2u5'></kbd><select id='zg2u5'><u id='zg2u5'><p id='zg2u5'><p id='zg2u5'><em id='zg2u5'><dfn id='zg2u5'><table id='zg2u5'><dl id='zg2u5'></dl><center id='zg2u5'></center></table></dfn><div id='zg2u5'></div><small id='zg2u5'></small></em></p></p><acronym id='zg2u5'></acronym><u id='zg2u5'></u><sup id='zg2u5'><thead id='zg2u5'><noscript id='zg2u5'></noscript></thead></sup></u><ol id='zg2u5'></ol><sub id='zg2u5'></sub></select><address id='zg2u5'></address><dl id='zg2u5'><small id='zg2u5'><ul id='zg2u5'><optgroup id='zg2u5'><em id='zg2u5'></em></optgroup><tt id='zg2u5'></tt><strike id='zg2u5'></strike></ul><thead id='zg2u5'><kbd id='zg2u5'><kbd id='zg2u5'></kbd><noframes id='zg2u5'><bdo id='zg2u5'><sup id='zg2u5'><div id='zg2u5'><bdo id='zg2u5'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='zg2u5'></label><strike id='zg2u5'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='zg2u5'></big><ins id='zg2u5'><optgroup id='zg2u5'></optgroup></ins><dl id='zg2u5'><tbody id='zg2u5'></tbody></dl><dt id='zg2u5'></dt><tr id='zg2u5'><address id='zg2u5'></address></tr><small id='zg2u5'><font id='zg2u5'></font></small><option id='zg2u5'><thead id='zg2u5'></thead><em id='zg2u5'></em></option><tfoot id='zg2u5'></tfoot><tbody id='zg2u5'></tbody><li id='zg2u5'></li><tbody id='zg2u5'></tbody><address id='zg2u5'></address><del id='zg2u5'><big id='zg2u5'><label id='zg2u5'><code id='zg2u5'><th id='zg2u5'><legend id='zg2u5'></legend><i id='zg2u5'></i><form id='zg2u5'></form></th></code></label></big><dd id='zg2u5'><span id='zg2u5'><abbr id='zg2u5'></abbr></span></dd></del><ol id='zg2u5'></ol><address id='zg2u5'><sup id='zg2u5'><acronym id='zg2u5'></acronym></sup></address><blockquote id='zg2u5'></blockquote><font id='zg2u5'></font><optgroup id='zg2u5'><bdo id='zg2u5'></bdo><acronym id='zg2u5'></acronym></optgroup><del id='zg2u5'></del><code id='zg2u5'><select id='zg2u5'></select><td id='zg2u5'></td></code><tfoot id='zg2u5'></tfoot><kbd id='zg2u5'><b id='zg2u5'><style id='zg2u5'><tbody id='zg2u5'><tr id='zg2u5'></tr><big id='zg2u5'></big><ol id='zg2u5'><u id='zg2u5'><dfn id='zg2u5'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='zg2u5'><b id='zg2u5'><ins id='zg2u5'><tt id='zg2u5'><b id='zg2u5'><blockquote id='zg2u5'><dir id='zg2u5'></dir><label id='zg2u5'><li id='zg2u5'></li><i id='zg2u5'></i><u id='zg2u5'><tbody id='zg2u5'></tbody></u></label><li id='zg2u5'><tt id='zg2u5'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='zg2u5'><sub id='zg2u5'><div id='zg2u5'></div></sub></fieldset><acronym id='zg2u5'><td id='zg2u5'><form id='zg2u5'></form></td><big id='zg2u5'><dfn id='zg2u5'><b id='zg2u5'><address id='zg2u5'></address></b><thead id='zg2u5'><span id='zg2u5'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='zg2u5'></ul><tbody id='zg2u5'><sup id='zg2u5'><legend id='zg2u5'><b id='zg2u5'></b></legend></sup><legend id='zg2u5'><sub id='zg2u5'><ul id='zg2u5'><b id='zg2u5'><q id='zg2u5'></q></b></ul><tfoot id='zg2u5'></tfoot><ul id='zg2u5'></ul><bdo id='zg2u5'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='zg2u5'><label id='zg2u5'></label></dfn><em id='zg2u5'><bdo id='zg2u5'><ins id='zg2u5'><dl id='zg2u5'></dl></ins><pre id='zg2u5'><p id='zg2u5'></p><span id='zg2u5'><tt id='zg2u5'></tt></span></pre></bdo></em></div></html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02><script language='javascript' src='/tjxx/201009/9.js'></script> </SPAN>