?html> title_temp 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> </head> <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div id="0nez8zs78daq" class=datel>  <script language="JavaScript" src="/js/date000.js" charset="gb2312"></script></div> <div id="0nez8zs78daq" class=dater><A href="/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://ultivit.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://ultivit.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb></div> <div id="0nez8zs78daq" class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='';" maxlength="100" size="45" value="填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://ultivit.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <!--top end--> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://ultivit.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://ultivit.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://ultivit.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://ultivit.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://ultivit.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://ultivit.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://ultivit.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://ultivit.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://ultivit.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://ultivit.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <!--hong end--> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div id="0nez8zs78daq" class=qlan>      </div></div> <div id="0nez8zs78daq" class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG></STRONG><BR><div id="0nez8zs78daq" class=qlan> - - <br> - - - </div></div> <div id="0nez8zs78daq" class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div id="0nez8zs78daq" class=qlan> - - - <A href="http://ultivit.com/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> <!--zn2 end--></div> <!--htzn end--></div> <!--htz end--> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div id="0nez8zs78daq" class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="/zt_fjdsj/201112/Index.html" title="佛教大事?>2011?2</a>文章列表</b> </div> <div id="0nez8zs78daq" class="childclass_content1"> <ul> <li><span>11-12-31 16:12:04</span><a href="/bnznews/2011/12/163904178785.html" target="_blank">苏州和合文化基金会暨寒山寺和合安养院苏州白鹤寺揭牌成</a></li><li><span>11-12-31 16:12:23</span><a href="/bnznews/2011/12/162123178784.html" target="_blank">第三届世界佛教论坛确定于2012?月在香港举行</a></li><li><span>11-12-31 16:12:19</span><a href="/bnznews/2011/12/161719178783.html" target="_blank">厦门佛教界迎新春团拜会在南普陀寺举?/a></li><li><span>11-12-31 10:12:49</span><a href="/bnznews/2011/12/105149178779.html" target="_blank">北京市佛教协会举办“梵呗之音?012新年祈福音乐会?/a></li><li><span>11-12-31 10:12:44</span><a href="/bnznews/2011/12/103644178766.html" target="_blank">山西省佛教协会办公地址变更通告</a></li><li><span>11-12-31 10:12:25</span><a href="/bnznews/2011/12/103525178765.html" target="_blank">尼泊尔副总理兼内政部长加查达尔一行参访玉佛禅?/a></li><li><span>11-12-31 10:12:39</span><a href="/bnznews/2011/12/102939178764.html" target="_blank">星云大师提前出院已回佛光?目前身体状况稳定</a></li><li><span>11-12-31 10:12:46</span><a href="/bnznews/2011/12/102346178763.html" target="_blank">佛陀纪念馆佛光大佛、金佛、玉佛、四大菩萨开光典礼举?/a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div><li><span>11-12-30 15:12:15</span><a href="/bnznews/2011/12/152515178752.html" target="_blank">广东韶关南华禅寺召开2011年终职事会议</a></li><li><span>11-12-30 15:12:38</span><a href="/bnznews/2011/12/150638178748.html" target="_blank">大同华严?全国唯一的纯铜千佛地宫元旦起免费迎客</a></li><li><span>11-12-30 11:12:14</span><a href="/bnznews/2011/12/112814178743.html" target="_blank">浙江杭州灵隐寺举行“龙年祈福”法?/a></li><li><span>11-12-30 11:12:14</span><a href="/bnznews/2011/12/112514178741.html" target="_blank">大陆佛教参访团应邀赴台参加佛陀纪念馆落成典礼暨世界?/a></li><li><span>11-12-30 11:12:24</span><a href="/bnznews/2011/12/112324178740.html" target="_blank">第十一世班禅大师节前拜会中国佛教协?/a></li><li><span>11-12-29 15:12:58</span><a href="/bnznews/2011/12/152958178719.html" target="_blank">佛教圣地九华山大愿文化园将建成开?/a></li><li><span>11-12-29 15:12:43</span><a href="/bnznews/2011/12/152843178718.html" target="_blank">湖北沙洋县纪山寺为宽学尼师举行入塔仪?/a></li><li><span>11-12-29 15:12:39</span><a href="/bnznews/2011/12/152639178717.html" target="_blank">四川乐山凌云寺、乌尤寺僧众到印度、尼泊尔参访交流</a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div><li><span>11-12-29 15:12:05</span><a href="/bnznews/2011/12/152505178716.html" target="_blank">重庆华岩寺在云南大学设奖助金 资助佛教学术研究</a></li><li><span>11-12-29 11:12:29</span><a href="/bnznews/2011/12/111429178712.html" target="_blank">保定市佛协将举办新年祈福晚会</a></li><li><span>11-12-29 11:12:00</span><a href="/bnznews/2011/12/111400178710.html" target="_blank">杭州灵隐寺赶制腊八粥为民祈福</a></li><li><span>11-12-29 11:12:56</span><a href="/bnznews/2011/12/111156178709.html" target="_blank">广东龙门万寿古寺举行年度感恩午宴</a></li><li><span>11-12-29 11:12:39</span><a href="/bnznews/2011/12/111039178707.html" target="_blank">灵鹫山心道法师号召四众弟子为星云大师诵经祈福</a></li><li><span>11-12-29 11:12:06</span><a href="/bnznews/2011/12/111006178706.html" target="_blank">厦门南普陀寺辛卯年冬季禅七法会圆满结束</a></li><li><span>11-12-28 15:12:10</span><a href="/bnznews/2011/12/154910178681.html" target="_blank">湖南南岳佛协举行“百僧托钵植福慈善行”活?/a></li><li><span>11-12-28 10:12:02</span><a href="/bnznews/2011/12/101602178677.html" target="_blank">重庆华岩寺隆重举?011年第四次皈依法会</a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div><li><span>11-12-28 10:12:09</span><a href="/bnznews/2011/12/101409178676.html" target="_blank">寒山寺钟声将敲响 传递和合文?/a></li><li><span>11-12-28 10:12:38</span><a href="/bnznews/2011/12/101138178675.html" target="_blank">广东省广州市光孝禅寺2011年冬季禅七起?/a></li><li><span>11-12-27 15:12:13</span><a href="/bnznews/2011/12/155013178659.html" target="_blank">缅甸宗教部部长一行访问上海玉佛禅?/a></li><li><span>11-12-27 15:12:04</span><a href="/bnznews/2011/12/153604178657.html" target="_blank">峨眉山大佛禅院峨眉讲堂举办佛学讲?/a></li><li><span>11-12-27 15:12:24</span><a href="/bnznews/2011/12/153524178656.html" target="_blank">慈济全球慈青日活动在台湾花莲静思堂举行</a></li><li><span>11-12-27 10:12:15</span><a href="/bnznews/2011/12/105715178645.html" target="_blank">2011年十大宗教新?/a></li><li><span>11-12-27 10:12:34</span><a href="/bnznews/2011/12/105634178644.html" target="_blank">湖北省佛协会长一行参访新加坡佛牙?/a></li><li><span>11-12-27 10:12:54</span><a href="/bnznews/2011/12/105154178640.html" target="_blank">四川省佛协第十七次传戒法会在内江圣水寺隆重举?/a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div><li><span>11-12-27 10:12:14</span><a href="/bnznews/2011/12/105014178635.html" target="_blank">温州那兰陀佛学院研究生班毕业学僧拜访宏仁长?/a></li><li><span>11-12-27 10:12:36</span><a href="/bnznews/2011/12/104936178632.html" target="_blank">中国全国性宗教团体建立新闻发布制?/a></li><li><span>11-12-26 16:12:01</span><a href="/bnznews/2011/12/161001178620.html" target="_blank">中佛协会长传印长老一行拜访中国藏语系高级佛学?/a></li><li><span>11-12-26 10:12:31</span><a href="/bnznews/2011/12/104531178615.html" target="_blank">重庆华岩寺隆重举?011年第四次皈依法会</a></li><li><span>11-12-26 10:12:47</span><a href="/bnznews/2011/12/104447178614.html" target="_blank">南山海上观音道场举行观音像洒净祈福法会</a></li><li><span>11-12-26 10:12:23</span><a href="/bnznews/2011/12/104023178610.html" target="_blank">两岸佛教界人士齐聚佛光山 祈祷世界和平两岸和合</a></li><li><span>11-12-25 15:12:49</span><a href="/bnznews/2011/12/154449178597.html" target="_blank">台湾佛陀纪念馆即将落?星云法师邀各界共襄盛举</a></li><li><span>11-12-25 15:12:49</span><a href="/bnznews/2011/12/154049178596.html" target="_blank">冬至祭冬敬贤忆祖 东林常住祭扫塔院</a></li><div id="0nez8zs78daq" class="line8"></div> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"><!--{pe.begin.pagination}--> ?3条信? <a href="/zt_fjdsj/201112/Index.html">首页</a> <a href="/zt_fjdsj/201112/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="/zt_fjdsj/201112/List_2.html">2</a> <a href="/zt_fjdsj/201112/List_2.html">下一?/a> <a href="/zt_fjdsj/201112/List_2.html">尾页</a> 页次?/2? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjdsj/201112/Index.html' selected>1</option><option value='/zt_fjdsj/201112/List_2.html'>2</option></select>? <!--{pe.end.pagination}--></span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="/fjask/2013/06/165030255308.html" target="_blank">海涛法师·佛学问答:受八关斋戒晚上不可以吃东西?/a></li><li><a href="/wumin/2009/07/07443387194.html" target="_blank"><font style=";">汲取先贤智慧建设生态文?/font></a></li><li><a href="/fjask/2013/01/104836202493.html" target="_blank">多识仁波切答:只修“抛瓦法”,就能往生佛国吗?</a></li><li><a href="/wumin/2011/03/145723141533.html" target="_blank"><font style=";">残忍的屠夫——《悲惨世界》(连载三十七)</font></a></li><li><a href="/fjask/2013/07/223055258343.html" target="_blank">广论学习问答360则:对於我执及无我义,应成、自?/a></li><li><a href="/fjask/2013/06/160233253894.html" target="_blank">妙祥法师开示问答:燃指的真正含义?它是否与刺血?/a></li><li><a href="/fjask/2012/10/203548189922.html" target="_blank">智海法师答:我们真心本来就是妙觉圆明的,不生不生</a></li><li><a href="/fjask/2013/04/151435228310.html" target="_blank">智渡法师答:如何消除身体的业障?</a></li><li><a href="/wumin/2011/03/112853140549.html" target="_blank"><font style=";">道场中的情爱问题(一?/font></a></li><li><a href="/wumin/2014/06/214831329416.html" target="_blank">为何讲话即是修行</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/101209188293.html" target="_blank">惟贤法师答:所谓“净土法门”从真正意义上讲,应?/a></li><li><a href="/fjask/2013/11/163743304056.html" target="_blank">开愿法师答疑:家人第一次参加放生时泪流不止,这?/a></li><li><a href="/wumin/2010/04/232332109413.html" target="_blank"><font style=";">冬季来拉萨观? 一次净化心灵的旅行</font></a></li><li><a href="/wumin/2011/04/073451143121.html" target="_blank"><font style=";">中国文化海外热的冷思考:只传授文化符号还不够</font></a></li><li><a href="/fjask/2013/07/142404258589.html" target="_blank">明证法师答:佛身尘多要如何处理?</a></li><li><a href="/fjask/2013/06/224626255462.html" target="_blank">海涛法师·佛学问答:我想了解如何才可以求到婚姻?/a></li><li><a href="/wumin/2010/10/090419129381.html" target="_blank"><font style=";">中国儒学热兴?文化必须与时代共?/font></a></li> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航@1999- 2011 Fjdh.com </div> <div id="fdb02"><A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://ultivit.com');" href="#">设为首页</A> | <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://ultivit.com','佛教导航');">加入收藏</A> | <A href="http://ultivit.com/User/Content/AnonymousContent.aspx" target=_blank><font color=#600915>在线投稿</font></A> | | <A href="/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div id="0nez8zs78daq" class="addree" style="float:right;"></div></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/19411233.js"></script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='hn8lu'></q><tt id='hn8lu'><dd id='hn8lu'><noscript id='hn8lu'><dl id='hn8lu'><i id='hn8lu'></i><dd id='hn8lu'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='hn8lu'></tr><td id='hn8lu'></td><q id='hn8lu'></q><dd id='hn8lu'></dd><div id='hn8lu'><button id='hn8lu'><tfoot id='hn8lu'><i id='hn8lu'><dl id='hn8lu'><i id='hn8lu'><strike id='hn8lu'><dt id='hn8lu'></dt></strike></i></dl></i><pre id='hn8lu'></pre></tfoot><u id='hn8lu'></u><small id='hn8lu'></small></button><tr id='hn8lu'></tr></div><strike id='hn8lu'></strike><label id='hn8lu'></label><button id='hn8lu'></button><optgroup id='hn8lu'></optgroup><dd id='hn8lu'></dd><sup id='hn8lu'><del id='hn8lu'><strike id='hn8lu'><dd id='hn8lu'></dd></strike></del></sup><fieldset id='hn8lu'><p id='hn8lu'></p></fieldset><big id='hn8lu'><big id='hn8lu'><address id='hn8lu'><dl id='hn8lu'></dl></address><dd id='hn8lu'></dd><table id='hn8lu'><abbr id='hn8lu'><strong id='hn8lu'><blockquote id='hn8lu'></blockquote></strong></abbr><td id='hn8lu'><pre id='hn8lu'></pre></td></table></big></big><q id='hn8lu'><abbr id='hn8lu'><thead id='hn8lu'></thead></abbr></q><li id='hn8lu'><q id='hn8lu'><acronym id='hn8lu'><dd id='hn8lu'><td id='hn8lu'><noframes id='hn8lu'><tr id='hn8lu'><strong id='hn8lu'></strong><small id='hn8lu'></small><button id='hn8lu'></button><li id='hn8lu'><noscript id='hn8lu'><big id='hn8lu'></big><dt id='hn8lu'></dt></noscript></li></tr><ol id='hn8lu'><option id='hn8lu'><table id='hn8lu'><blockquote id='hn8lu'><tbody id='hn8lu'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='hn8lu'></u><kbd id='hn8lu'><kbd id='hn8lu'></kbd></kbd></noframes><abbr id='hn8lu'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='hn8lu'><button id='hn8lu'><abbr id='hn8lu'></abbr></button></thead><button id='hn8lu'><u id='hn8lu'><u id='hn8lu'></u></u><tr id='hn8lu'><optgroup id='hn8lu'><dd id='hn8lu'><dfn id='hn8lu'><tt id='hn8lu'><thead id='hn8lu'><optgroup id='hn8lu'></optgroup></thead></tt><legend id='hn8lu'></legend><noframes id='hn8lu'><b id='hn8lu'><form id='hn8lu'></form></b></noframes></dfn><pre id='hn8lu'></pre></dd></optgroup><dl id='hn8lu'><big id='hn8lu'><dd id='hn8lu'><td id='hn8lu'><dir id='hn8lu'></dir></td></dd></big><optgroup id='hn8lu'></optgroup><dfn id='hn8lu'></dfn></dl></tr></button><strong id='hn8lu'></strong><ol id='hn8lu'><dfn id='hn8lu'><kbd id='hn8lu'></kbd></dfn></ol><ul id='hn8lu'></ul><noframes id='hn8lu'></noframes><blockquote id='hn8lu'></blockquote><fieldset id='hn8lu'></fieldset><sup id='hn8lu'><p id='hn8lu'><tt id='hn8lu'><sup id='hn8lu'><bdo id='hn8lu'><ol id='hn8lu'><sup id='hn8lu'><dl id='hn8lu'><em id='hn8lu'><label id='hn8lu'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='hn8lu'></address></sup></tt></p><fieldset id='hn8lu'><noframes id='hn8lu'><code id='hn8lu'><strong id='hn8lu'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='hn8lu'></sup><div id='hn8lu'><pre id='hn8lu'><select id='hn8lu'></select><td id='hn8lu'></td></pre></div><kbd id='hn8lu'><u id='hn8lu'></u></kbd><div id='hn8lu'></div><blockquote id='hn8lu'></blockquote><q id='hn8lu'></q><th id='hn8lu'></th><big id='hn8lu'></big><address id='hn8lu'><b id='hn8lu'><select id='hn8lu'></select></b></address><code id='hn8lu'></code><ul id='hn8lu'><strike id='hn8lu'></strike></ul><noscript id='hn8lu'></noscript><pre id='hn8lu'></pre><div id='hn8lu'><p id='hn8lu'></p></div><tfoot id='hn8lu'></tfoot><thead id='hn8lu'><bdo id='hn8lu'></bdo></thead><kbd id='hn8lu'></kbd><p id='hn8lu'><fieldset id='hn8lu'><style id='hn8lu'></style></fieldset></p><acronym id='hn8lu'><big id='hn8lu'><code id='hn8lu'></code></big></acronym><noframes id='hn8lu'><fieldset id='hn8lu'></fieldset></noframes><ol id='hn8lu'></ol><font id='hn8lu'></font><td id='hn8lu'><ol id='hn8lu'></ol></td><center id='hn8lu'></center><option id='hn8lu'></option><legend id='hn8lu'></legend><big id='hn8lu'></big><sub id='hn8lu'><ol id='hn8lu'><li id='hn8lu'><label id='hn8lu'></label></li></ol></sub><i id='hn8lu'><ol id='hn8lu'></ol></i><del id='hn8lu'></del><tr id='hn8lu'><tr id='hn8lu'><bdo id='hn8lu'><form id='hn8lu'><em id='hn8lu'></em><ins id='hn8lu'><center id='hn8lu'><center id='hn8lu'></center></center></ins><pre id='hn8lu'><em id='hn8lu'></em><abbr id='hn8lu'><legend id='hn8lu'><div id='hn8lu'><center id='hn8lu'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='hn8lu'></b><noframes id='hn8lu'><span id='hn8lu'></span></noframes><font id='hn8lu'><ol id='hn8lu'></ol></font><td id='hn8lu'><abbr id='hn8lu'><option id='hn8lu'><big id='hn8lu'></big></option></abbr><dfn id='hn8lu'></dfn></td><form id='hn8lu'><legend id='hn8lu'></legend></form><td id='hn8lu'><strike id='hn8lu'><blockquote id='hn8lu'></blockquote></strike></td><sup id='hn8lu'><fieldset id='hn8lu'><li id='hn8lu'></li></fieldset></sup><option id='hn8lu'></option><thead id='hn8lu'></thead><del id='hn8lu'></del><b id='hn8lu'><tfoot id='hn8lu'></tfoot><i id='hn8lu'></i></b><sup id='hn8lu'></sup><thead id='hn8lu'></thead><kbd id='hn8lu'></kbd><acronym id='hn8lu'><strike id='hn8lu'></strike></acronym><table id='hn8lu'><select id='hn8lu'></select></table><strong id='hn8lu'></strong><center id='hn8lu'></center><p id='hn8lu'><b id='hn8lu'><bdo id='hn8lu'><span id='hn8lu'></span></bdo></b></p><tr id='hn8lu'><form id='hn8lu'><strong id='hn8lu'><dir id='hn8lu'></dir></strong><th id='hn8lu'></th></form><strong id='hn8lu'><select id='hn8lu'></select></strong></tr><form id='hn8lu'><pre id='hn8lu'></pre></form><code id='hn8lu'></code><optgroup id='hn8lu'></optgroup><strong id='hn8lu'><td id='hn8lu'><table id='hn8lu'><legend id='hn8lu'><legend id='hn8lu'><big id='hn8lu'><fieldset id='hn8lu'><q id='hn8lu'><tfoot id='hn8lu'><big id='hn8lu'><tt id='hn8lu'><thead id='hn8lu'></thead></tt></big><p id='hn8lu'></p><button id='hn8lu'><table id='hn8lu'><ins id='hn8lu'></ins><tt id='hn8lu'><li id='hn8lu'><thead id='hn8lu'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='hn8lu'><td id='hn8lu'></td><tfoot id='hn8lu'></tfoot></tr><strong id='hn8lu'><span id='hn8lu'><dfn id='hn8lu'></dfn><bdo id='hn8lu'><thead id='hn8lu'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='hn8lu'></button><ol id='hn8lu'><font id='hn8lu'><blockquote id='hn8lu'><center id='hn8lu'></center></blockquote></font></ol><strong id='hn8lu'></strong><dl id='hn8lu'><legend id='hn8lu'></legend><sub id='hn8lu'><small id='hn8lu'></small></sub></dl><style id='hn8lu'></style><pre id='hn8lu'><code id='hn8lu'></code></pre><big id='hn8lu'></big><font id='hn8lu'></font><bdo id='hn8lu'></bdo><dfn id='hn8lu'><dd id='hn8lu'><button id='hn8lu'><strike id='hn8lu'><div id='hn8lu'><div id='hn8lu'><legend id='hn8lu'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='hn8lu'><q id='hn8lu'></q></optgroup></dd><ol id='hn8lu'><q id='hn8lu'><dfn id='hn8lu'><button id='hn8lu'><tbody id='hn8lu'><tbody id='hn8lu'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='hn8lu'></dl><fieldset id='hn8lu'></fieldset><u id='hn8lu'></u><div id='hn8lu'><ins id='hn8lu'></ins></div><strong id='hn8lu'></strong><center id='hn8lu'></center><strong id='hn8lu'></strong><small id='hn8lu'></small><td id='hn8lu'><q id='hn8lu'><q id='hn8lu'><b id='hn8lu'><optgroup id='hn8lu'></optgroup></b></q><ol id='hn8lu'><bdo id='hn8lu'></bdo></ol><dd id='hn8lu'><th id='hn8lu'></th></dd><blockquote id='hn8lu'></blockquote><ul id='hn8lu'><style id='hn8lu'></style></ul></q></td><noscript id='hn8lu'></noscript><ol id='hn8lu'></ol><p id='hn8lu'></p><strong id='hn8lu'><big id='hn8lu'></big><strike id='hn8lu'><q id='hn8lu'><sup id='hn8lu'></sup></q></strike></strong><p id='hn8lu'><thead id='hn8lu'><acronym id='hn8lu'><tfoot id='hn8lu'><kbd id='hn8lu'></kbd><form id='hn8lu'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='hn8lu'></fieldset><b id='hn8lu'><dt id='hn8lu'></dt></b><sup id='hn8lu'></sup><label id='hn8lu'></label><noframes id='hn8lu'><ins id='hn8lu'></ins></noframes><td id='hn8lu'></td><dfn id='hn8lu'></dfn><font id='hn8lu'><style id='hn8lu'></style></font><tr id='hn8lu'><td id='hn8lu'></td></tr><dfn id='hn8lu'><ul id='hn8lu'></ul></dfn><tr id='hn8lu'></tr><abbr id='hn8lu'></abbr><strong id='hn8lu'></strong><dt id='hn8lu'></dt><span id='hn8lu'><label id='hn8lu'><td id='hn8lu'></td></label><address id='hn8lu'></address></span><label id='hn8lu'><bdo id='hn8lu'><dt id='hn8lu'><dl id='hn8lu'></dl></dt></bdo></label><abbr id='hn8lu'><optgroup id='hn8lu'></optgroup></abbr><code id='hn8lu'></code><address id='hn8lu'><thead id='hn8lu'></thead></address><td id='hn8lu'><style id='hn8lu'><tbody id='hn8lu'></tbody><strong id='hn8lu'></strong></style></td><ul id='hn8lu'><ul id='hn8lu'></ul></ul><del id='hn8lu'></del><th id='hn8lu'><option id='hn8lu'><legend id='hn8lu'></legend></option></th><b id='hn8lu'></b><i id='hn8lu'><noscript id='hn8lu'></noscript></i><q id='hn8lu'></q><select id='hn8lu'></select><option id='hn8lu'></option><optgroup id='hn8lu'><big id='hn8lu'></big></optgroup><noframes id='hn8lu'><acronym id='hn8lu'><em id='hn8lu'></em><td id='hn8lu'><div id='hn8lu'></div></td></acronym><address id='hn8lu'><big id='hn8lu'><big id='hn8lu'></big><legend id='hn8lu'></legend></big></address></noframes><ul id='hn8lu'></ul><abbr id='hn8lu'><p id='hn8lu'><small id='hn8lu'><bdo id='hn8lu'><code id='hn8lu'><i id='hn8lu'><legend id='hn8lu'></legend></i><sub id='hn8lu'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='hn8lu'></noscript><tr id='hn8lu'></tr><select id='hn8lu'><button id='hn8lu'><dfn id='hn8lu'><p id='hn8lu'></p><q id='hn8lu'></q></dfn></button><noframes id='hn8lu'></noframes><b id='hn8lu'></b></select><font id='hn8lu'></font><option id='hn8lu'></option><fieldset id='hn8lu'></fieldset><noframes id='hn8lu'><i id='hn8lu'><div id='hn8lu'><ins id='hn8lu'></ins></div></i></noframes><tr id='hn8lu'></tr><label id='hn8lu'><small id='hn8lu'></small><b id='hn8lu'></b></label><noscript id='hn8lu'><tr id='hn8lu'></tr><div id='hn8lu'></div><noscript id='hn8lu'></noscript><tr id='hn8lu'></tr></noscript><center id='hn8lu'></center><dl id='hn8lu'></dl><blockquote id='hn8lu'></blockquote><pre id='hn8lu'><dl id='hn8lu'><noframes id='hn8lu'><i id='hn8lu'></i></noframes><dt id='hn8lu'></dt></dl><label id='hn8lu'><dfn id='hn8lu'></dfn></label></pre><dir id='hn8lu'></dir><strike id='hn8lu'></strike><thead id='hn8lu'></thead><span id='hn8lu'></span><i id='hn8lu'></i><font id='hn8lu'></font><style id='hn8lu'></style><font id='hn8lu'></font><td id='hn8lu'><select id='hn8lu'><b id='hn8lu'><address id='hn8lu'><noscript id='hn8lu'><acronym id='hn8lu'></acronym></noscript></address><style id='hn8lu'><tbody id='hn8lu'></tbody></style></b></select><ul id='hn8lu'><thead id='hn8lu'></thead></ul></td><strike id='hn8lu'><dt id='hn8lu'></dt></strike><dfn id='hn8lu'></dfn><dir id='hn8lu'><b id='hn8lu'></b><font id='hn8lu'></font></dir><ul id='hn8lu'></ul><q id='hn8lu'></q><acronym id='hn8lu'></acronym><center id='hn8lu'><strong id='hn8lu'></strong></center><ins id='hn8lu'><label id='hn8lu'></label><span id='hn8lu'></span></ins><li id='hn8lu'><blockquote id='hn8lu'></blockquote></li><th id='hn8lu'><table id='hn8lu'></table></th><tfoot id='hn8lu'></tfoot><ins id='hn8lu'></ins><table id='hn8lu'></table><noscript id='hn8lu'><del id='hn8lu'><ol id='hn8lu'><center id='hn8lu'><ul id='hn8lu'></ul><div id='hn8lu'></div></center></ol></del></noscript><strong id='hn8lu'><legend id='hn8lu'></legend><td id='hn8lu'></td></strong><font id='hn8lu'><font id='hn8lu'></font></font><noscript id='hn8lu'><em id='hn8lu'><form id='hn8lu'><sub id='hn8lu'></sub></form><bdo id='hn8lu'></bdo></em></noscript><address id='hn8lu'></address><center id='hn8lu'><del id='hn8lu'></del><sup id='hn8lu'></sup></center><kbd id='hn8lu'></kbd><font id='hn8lu'><b id='hn8lu'></b><table id='hn8lu'></table><blockquote id='hn8lu'></blockquote></font><big id='hn8lu'><q id='hn8lu'><center id='hn8lu'><button id='hn8lu'></button></center></q></big><i id='hn8lu'><form id='hn8lu'><option id='hn8lu'></option><dir id='hn8lu'><thead id='hn8lu'></thead></dir></form><tr id='hn8lu'><strike id='hn8lu'><noframes id='hn8lu'><dl id='hn8lu'></dl></noframes></strike><dt id='hn8lu'></dt></tr></i><dfn id='hn8lu'></dfn><tbody id='hn8lu'></tbody><select id='hn8lu'><dir id='hn8lu'><noscript id='hn8lu'><th id='hn8lu'><strike id='hn8lu'></strike><small id='hn8lu'></small></th></noscript><tbody id='hn8lu'><em id='hn8lu'><optgroup id='hn8lu'></optgroup><style id='hn8lu'><tr id='hn8lu'></tr><address id='hn8lu'></address></style></em></tbody><code id='hn8lu'><noscript id='hn8lu'><ins id='hn8lu'><font id='hn8lu'></font></ins></noscript></code></dir><p id='hn8lu'></p><dl id='hn8lu'></dl></select><form id='hn8lu'><bdo id='hn8lu'></bdo><optgroup id='hn8lu'><tbody id='hn8lu'></tbody></optgroup><blockquote id='hn8lu'><button id='hn8lu'><pre id='hn8lu'><li id='hn8lu'><tfoot id='hn8lu'><kbd id='hn8lu'></kbd></tfoot><fieldset id='hn8lu'><dd id='hn8lu'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='hn8lu'></table><span id='hn8lu'><dl id='hn8lu'></dl></span></blockquote></form><em id='hn8lu'><small id='hn8lu'><blockquote id='hn8lu'></blockquote></small></em><tfoot id='hn8lu'></tfoot><del id='hn8lu'><pre id='hn8lu'></pre></del><em id='hn8lu'><acronym id='hn8lu'><th id='hn8lu'></th></acronym></em><fieldset id='hn8lu'></fieldset><code id='hn8lu'><noframes id='hn8lu'></noframes></code><form id='hn8lu'><optgroup id='hn8lu'><dir id='hn8lu'></dir></optgroup></form><strong id='hn8lu'></strong><ins id='hn8lu'><option id='hn8lu'></option></ins><dd id='hn8lu'></dd><span id='hn8lu'><tbody id='hn8lu'></tbody></span><strong id='hn8lu'><pre id='hn8lu'><form id='hn8lu'></form></pre></strong><li id='hn8lu'><abbr id='hn8lu'><dir id='hn8lu'></dir><acronym id='hn8lu'></acronym></abbr></li><ol id='hn8lu'></ol><strike id='hn8lu'></strike><label id='hn8lu'></label><legend id='hn8lu'><address id='hn8lu'><thead id='hn8lu'><tr id='hn8lu'></tr></thead></address><dt id='hn8lu'></dt></legend><thead id='hn8lu'></thead><ins id='hn8lu'><big id='hn8lu'></big></ins><kbd id='hn8lu'></kbd><center id='hn8lu'><acronym id='hn8lu'></acronym><code id='hn8lu'></code></center><ul id='hn8lu'><pre id='hn8lu'></pre></ul><style id='hn8lu'><dt id='hn8lu'><noframes id='hn8lu'></noframes></dt><sub id='hn8lu'></sub><b id='hn8lu'></b></style></div></html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02><script language='javascript' src='/tjxx/201009/9.js'></script> </SPAN>